Graag stel ik mijzelf voor: Alexander Bouwman. Als onafhankelijk adviseur en trainer draag ik ruim 20 jaar bij aan een veilige samenleving en een sterke overheid. Ik maak complexe vraagstukken inzichtelijk. Ik heb een passie voor visualiseren omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Met oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen adviseer en ondersteun ik het bestuur en het management bij de uitvoering van grote projecten en programma’s.

Vanuit Prageo training deel ik mijn ervaring over projectmatig werken bij de overheid.


Training

1 dag of 2 dagen

Incompany EUR 2.500 per dag + EUR 50 per persoon

Inspiratiesessie

3 uur

Incompany EUR 1.500

Pragmatisch prakijk en theorie verbonden

Prageo en Prageo training in het kort

Prageo en Prageo training zijn ondernemingen waarmee ik bijdraag aan een sterke overheid. Na 13 jaar werken bij de overheid heb ik in 2016 de stap gezet naar een zelfstandig bestaan. Wat mij aanspreekt is de afwisseling en de onafhankelijke positie die ik kan innemen in mijn werk, vanzelfsprekend met oog voor de politiek-bestuurlijke belangen van de opdrachtgever.

Bij de trainingen van Prageo training gaat het niet om de kennis van de trainer. Het gaat om de betekenis die de deelnemers geven aan de aangereikte stof. We dagen het uit die betekenis te zoeken en na te gaan hoe de stof kan helpen in de dagelijkse praktijk.

Als onafhankelijk adviseur en trainer werk ik onder meer voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, BIJ12, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, de veiligheidsregio Utrecht en Scherp in veiligheid.   In mijn tijd bij de overheid werkte ik bij de provincie Overijssel, het Veiligheidsberaad en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). In die tijd vervulde ik verschillende rollen: secretaris, beleidsadviseur, bestuursadviseur, directieadviseur en programmamanager. Ik was altijd betrokken bij projecten en programma’s. Daarnaast gaf ik trainingen bij verschillende organisaties.