Je maakt kennis met

De kenmerken van een project bij de overheid

De principes van projectmatig werken

Goed opdrachtgeverschap

De twaalf onderwerpen van een projectplan

Het bewaken van de voortgang en wijzigingen

Doelgroep

Beleids- en bestuursadviseurs

Beleidsondersteuners

Projectleiders 

Managers die structuur willen aanbrengen

Medewerkers van bedrijven die werken voor de overheid

Inhoud

Kennismaking met projectmatig werken

Projectmatig werken in een politiek-bestuurlijke context

Het belang van acht vragen

Voorbeelden uit de praktijk

Gesprek: hoe nu verder

Duur en kosten

De inspiratiesessie duurt drie uur en wordt naar wens ingevuld

De inspiratiesessie is altijd incompany, de kosten inclusief voorbereiding zijn EUR 1.500

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, cursusmateriaal is optioneel 

Neem contact op  

De inspiratiesessie

De inspiratiesessie is bedoeld als een eerste kennismaking met projectmatig werken bij de overheid. De inspiratiesessie kan ook ter voorbereiding op de tweedaagse training. De zes principes van projectmatig werken staan centraal en na de sessie zijn de deelnemers al beter voorbereid op het werken met projecten. De inspiratiesessie duurt drie uur en vindt plaats bij de opdrachtgever. De inspiratiesessie is geschikt voor medewerkers van de overheid en medewerkers van bedrijven die werken voor de overheid.

Het onderlinge gesprek staat centraal. Op basis van de uitleg gaan de deelnemers op zoek naar de betekenis die zij geven aan de aangereikte stof. Aan het einde van de sessie zijn de deelnemers bekend met de principes van projectmatig werken en klaar om een volgende stap te zetten in hun eigen ontwikkeling of de ontwikkeling van de organisatie.

De principes van projectmatig werken

Tijdens de inspiratiesessie worden de zes principes van projectmatig werken behandeld. Je krijgt eenvoudige technieken om overzicht en structuur aan te brengen aangereikt. De technieken  zijn ook bruikbaar als je niet te maken hebt met een project. Je maakt kennis met de inhoud van het projectplan en je ziet hoe je de voortgang van een project kunt bewaken.  Na afloop weet je ook waarom projectmatig werken bij de overheid anders is dan projectmatig werken in het bedrijfsleven. De inspiratiesessie is geschikt voor medewerkers van de overheid en medewerkers van bedrijven die werken voor de overheid.

Resultaatgericht

Alles begint met een duidelijk resultaat. Het resultaat en de deelresultaten zijn de basis voor de inhoud van het projectplan en de uitvoering ervan. Je leert hoe je resultaten beschrijft op een manier die iedereen begrijpt. 

Eerst denken dan doen

Door eerst te denken en dan pas te doen bespaar je tijd en geld. Je voorkomt dat een project onvoldoende voorbereid start. Je leert met acht vragen de opdracht helder te krijgen. Daarmee geef je jouw omgeving duidelijkheid.

Werken vanuit een plan

Het plan is de basis voor het project. Je leert de twaalf stappen om te komen tot een plan.  Het plan is niet in beton gegoten. Daarom leer je ook hoe je omgaat met wijzigingen of onvoorziene zaken.  

Van grof naar fijn

Je leert de hoofdstappen van projectmatig werken en je leert faseren. Op die manier werk je stap voor stap naar een succesvolle afronding van het project.

Afspraak is afspraak

De inhoud van het projectplan is de afspraak tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Je leert welke afspraken nodig zijn en wat nodig is om een project te bewaken. Je leert ook hoe je omgaat met wijzigingen.

Verantwoordelijkheden

Een project kent drie hoofdrollen. Er zijn ook stakeholders in een vaak complexe omgeving. Je leert een manier om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk te maken en vast te leggen. Je laat daarmee zien wie welke rol heeft.