Nieuw logo Prageo training

Bij een nieuwe activiteit hoort ook een nieuw logo. Karin van der Vegt van Revista ontwerp is er in geslaagd het bestaande logo van Prageo op een mooie manier uit te breiden. Hiermee heeft Prageo training een herkenbaar beeldmerk. De vormen achter het logo staan voor de verschillende stappen van ontwikkeling, voor beweging. De dynamiek past bij waar Prageo training voor staat: actief bijdragen aan een sterke overheid!

In november verschijnt het aanbod van trainingen voor 2022. De nadruk zal liggen op projectmatig werken bij de overheid, maar ik streef ook naar trainingen over beleid, advies en governance. Veel werk, maar prachtig om te doen. Meer weten? Stuur een mail naar info@prageotraining.nl.