Je leert

Resultaatgericht te werken

Eerst te denken dan te doen

Te werken vanuit een plan

Van grof naar fijn te werken

Het belang van ‘afspraak is afspraak’

Te werken vanuit verantwoordelijkheden

Doelgroep

Beleids- en bestuursadviseurs

Beleidsondersteuners

Projectleiders 

Managers die structuur willen aanbrengen

Medewerkers van bedrijven die werken voor de overheid

Inhoud

De opdracht, het doel en de resultaten helder krijgen

De opdrachtgever en de opdrachtnemer

Kenmerken van projecten en de principes van projectmatig werken

De hoofdstappen van projectmatig werken

Het bewaken en rapporteren van voortgang

Duur en kosten

De training duurt twee dagen

Alle trainingen bij Prageo training hebben een vast tarief van EUR 650,- per dag inclusief lunch

Voor incompany geldt een vast tarief van EUR 2.500 per dag en EUR 50 per deelnemer

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief het cursusmateriaal


Neem contact op

Ik werk voor de overheid en met projecten

Als beleids- en bestuursadviseur werk ik altijd aan projecten en programma’s. Ook ben ik altijd op zoek naar structuur om mijn werk succesvol en netjes uit te voeren – zeker in een omgeving waar je te maken hebt met verschillende besturen of verschillende organisaties. Daarbij heb ik altijd de volgende vragen:

Hoe zorg ik voor een goed besluit over de start van een project? En wat is eigenlijk het resultaat? 
Wie moet er buikpijn hebben als zaken niet lopen zoals we willen?
Hoe zorg ik voor nette verantwoording en duidelijke rapportages?
Met welke beleidskaders of met welke regelgeving moet ik rekening houden?


De training Projectmatig werken bij de overheid is geen training in ingewikkeld projectmanagement: het is een praktische training die jou in staat stelt elk project doelmatig te (laten) realiseren en je leert hoe projecten werken.


De principes van projectmatig

In de training worden alle principes behandeld. Je leert eenvoudige technieken om overzicht en structuur aan te brengen. De technieken  zijn ook bruikbaar als je niet te maken hebt met een project. Stap voor stap maak je kennis met de inhoud van het projectplan en leer je hoe je de voortgang van een project bewaakt. Tijdens de training is er veel aandacht voor de opdrachtgever, de stakeholders en de politiek-bestuurlijke omgeving van het project. Je leert waarom projectmatig werken bij de overheid anders is dan projectmatig werken in het bedrijfsleven. De training is geschikt voor medewerkers van de overheid en medewerkers van bedrijven die werken voor de overheid.

Resultaatgericht

Alles begint met een duidelijk resultaat. Het resultaat en de deelresultaten zijn de basis voor de inhoud van het projectplan en de uitvoering ervan. Je leert hoe je resultaten beschrijft op een manier die iedereen begrijpt. 

Eerst denken dan doen

Door eerst te denken en dan pas te doen bespaar je tijd en geld. Je voorkomt dat een project onvoldoende voorbereid start. Je leert met acht vragen de opdracht helder te krijgen. Daarmee geef je jouw omgeving duidelijkheid.

Werken vanuit een plan

Het plan is de basis voor het project. Je leert de twaalf stappen om te komen tot een plan. Het plan is niet in beton gegoten. Daarom leer je ook hoe je omgaat met wijzigingen of onvoorziene zaken. 

Van grof naar fijn

Je leert de hoofdstappen van projectmatig werken en je leert faseren. Op die manier werk je stap voor stap naar een succesvolle afronding van het project.

Afspraak is afspraak

De inhoud van het projectplan is de afspraak tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Je leert welke afspraken nodig zijn en wat nodig is om een project te bewaken. Je leert ook hoe je omgaat met wijzigingen.

Verantwoordelijkheden

Een project kent drie hoofdrollen. Er zijn ook stakeholders in een vaak complexe omgeving. Je leert een manier om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk te maken en vast te leggen. Je laat daarmee zien wie welke rol heeft.

Ervaring uit de praktijk

De training is gebaseerd op de daadwerkelijke praktijkervaring met grote en kleine projecten bij de overheid. Met de kennis die je opdoet kun je elk initiatief doelmatig realiseren en begrijp je hoe projecten bij de overheid werken. Daardoor kun je jouw bestuur(der) of manager beter adviseren en bijstaan in zijn of haar rol als opdrachtgever of lid van een stuurgroep. Door jouw betrokkenheid voorkom je dat projecten niet goed voorbereid starten. 

In de training worden alle principes behandeld en leer je eenvoudige technieken om overzicht en structuur aan te brengen. De principes zijn ook bruikbaar als je niet te maken hebt met een project. Stap voor stap maak je kennis met de inhoud van het projectplan en leer je hoe je de voortgang van een project bewaakten om moet gaan met wijzigingen. 

Tijdens de training is er veel aandacht voor de stakeholders en de politiek-bestuurlijke omgeving van het project. Je leert waarom projectmatig werken bij de overheid anders is dan projectmatig werken in het bedrijfsleven. De training is geschikt voor medewerkers van de overheid en medewerkers van bedrijven die werken voor de overheid.