Missie

Alle beleids- en bestuursadviseurs bij de overheid kennen de principes van projectmatig werken en kunnen deze toepassen in het werk. Vraagstukken worden daardoor beter voorbereid, uitgevoerd en afgerond. Op die manier draagt Prageo training bij aan een sterke overheid.

Visie

Prageo training is pragmatisch, biedt veel ruimte het gesprek en legt altijd de verbinding tussen theoretische modellen en praktische ervaring. Ik daag deelnemers uit om betekenis te geven aan de lesstof. Prageo training heeft een sterke focus op resultaten met maatschappelijke meerwaarde en verantwoordelijkheden. 

Aanbod

Prageo training biedt twee producten aan. De tweedaagse training Projectmatig werken bij de overheid leert de deelnemers alle principes van projectmatig werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. De inspiratiesessie laat deelnemers kennismaken met projectmatig werken.

Over Prageo

Ik maak complexe vraagstukken inzichtelijk en heb een passie voor visualiseren. Als trainer draag ik bij aan een sterke overheid en haar partners. Met oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen adviseer en ondersteun ik het bestuur en het management bij de uitvoering van grote projecten en programma’s.  

Training Projectmatig werken bij de overheid

In deze tweedaagse training leer je werken vanuit de principes van projectmatig werken. De principes van projectmatig werken zijn:

Resultaatgericht
Eerst denken dan doen
Werken vanuit een plan
Van grof naar fijn
Afspraak is afspraak
Werken vanuit verantwoordelijkheden

De training is gebaseerd op de daadwerkelijke praktijkervaring met grote en kleine projecten bij de overheid. Met de kennis die je opdoet kun je elk initiatief doelmatig realiseren en begrijp je hoe projecten bij de overheid werken. Daardoor kun je jouw bestuur(der) of manager beter adviseren en bijstaan in zijn of haar rol als opdrachtgever of lid van een stuurgroep. Door jouw betrokkenheid voorkom je dat projecten niet goed voorbereid starten. 

In de training worden alle principes behandeld en leer je eenvoudige technieken om overzicht en structuur aan te brengen. De principes zijn ook bruikbaar als je niet te maken hebt met een project. Stap voor stap maak je kennis met de inhoud van het projectplan en leer je hoe je de voortgang van een project bewaakten om moet gaan met wijzigingen.

Tijdens de training is er veel aandacht voor de stakeholders en de politiek-bestuurlijke omgeving van het project. Je leert waarom projectmatig werken bij de overheid anders is dan projectmatig werken in het bedrijfsleven. 
De training is geschikt voor medewerkers van de overheid en medewerkers van bedrijven die werken voor de overheid.

Inspiratiesessie projectmatig werken

De inspiratiesessie is bedoeld als kennismaking met projectmatig werken. De inspiratiesessie kan ook ter voorbereiding op de tweedaagse training. Je maakt kennis met:

De kenmerken van een project bij de overheid
De zes principes van projectmatig werken
De opdrachtgever
De hoofdstappen van een project
Het projectplan
Het bewaken van de voortgang


De inspiratiesessie duurt drie uur en vindt plaats bij de opdrachtgever. De inspiratiesessie is geschikt voor medewerkers van de overheid en medewerkers van bedrijven die werken voor de overheid. Bij voorkeur is de samenstelling van de groep zo divers mogelijk.


Pragmatisch prakijk en theorie verbonden

Prageo en Prageo training in het kort

Prageo en Prageo training zijn ondernemingen waarmee ik bijdraag aan een sterke overheid. Na 13 jaar werken bij de overheid heb ik in 2016 de stap gezet naar een zelfstandig bestaan. Wat mij aanspreekt is de afwisseling en de onafhankelijke positie die ik kan innemen in mijn werk, vanzelfsprekend met oog voor de politiek-bestuurlijke belangen van de opdrachtgever.

Bij de trainingen van Prageo training gaat het niet om de kennis van de trainer. Het gaat om de betekenis die de deelnemers geven aan de aangereikte stof. We dagen het uit die betekenis te zoeken en na te gaan hoe de stof kan helpen in de dagelijkse praktijk.

Als onafhankelijk adviseur en trainer werk ik onder meer voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, BIJ12, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, de veiligheidsregio Utrecht en Scherp in veiligheid.   In mijn tijd bij de overheid werkte ik bij de provincie Overijssel, het Veiligheidsberaad en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). In die tijd vervulde ik verschillende rollen: secretaris, beleidsadviseur, bestuursadviseur, directieadviseur en programmamanager. Ik was altijd betrokken bij projecten en programma’s. Daarnaast gaf ik trainingen bij verschillende organisaties.